Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://spchechlo.szkolna.net/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

42-622 Nowe Chechło, ul. Lasowicka 103

tel./fax.: 32/2844323

e-mail: spchechlo@poczta.onet.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-12-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 09.04.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Zdanowski, spchechlo@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 328/2844323 Tą samą drogą można składać wnioski                      o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle, ul. Lasowicka 103, 42-622 Nowe Chechło.

Szkoła nie posiada podjazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego, brak znaczników TO TU.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny